Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Базилюк Тетяна Миколаївна

Базилюк Тетяна Миколаївна народилась в м. Ніжин Чернігівської області. Закінчила кафедру фізичної хімії полімерів і колоїдів хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1975 році. Закінчила аспірантуру при Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР, а у 1987 році захистила кандидатську дисертацію по темі "Колоїдно-хімічні особливості полімер-полімерних систем, що здатні до розшаровування" (спеціальність 01.04.19 – фізика і механіка полімерів).

Працювала науковим співробітником в Інституті хімії високомолекулярних сполук та в Інституті ботаніки АН УРСР. З 1993 року працює на кафедрі хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка спочатку на посаді асистента, а в 2000 році одержала звання доцента.

Базилюк Т.М. за час роботи на хімічному факультеті викладала такі нормативні курси та спецкурси, як "Основи матеріалознавства", "Фізична хімія полімерів", "Методи очистки та ідентифікації мономерів та полімерів", "Інструментальні методи дослідження полімерів", "Вибрані розділи фізичної хімії полімерів", "Органічна хімія".

Базилюк Т.М. веде наукову роботу в області дослідження структури і фізико-хімічних властивостей полімерних сумішей з різною сумісністю компонентів.

Сфера наукових інтересів: дослідження структури, термодинамічних і фізико-хімічних властивостей полімерних систем з різною сумісністю компонентів, можливості компатибілізації таких систем; дослідження механізмів відповідних процесів.

За результатами наукових досліджень опубліковано 42 наукових роботи, у тому числі 23 статті.

Кабінет 304 старого корпусу

Телефон 239-33-29