Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Наукові групи

В 1993 році на хімічному факультеті на базі двох споріднених кафедр- хімії мономерів та полімерів і фізичної хімії полімерів і колоїдів було створено нову кафедру, яку очолив доктор хімічних наук, професор Сиромятніков В.Г. Саме тому і зараз можна виділити два основні напрямка досліджень, що ведуться на кафедрі - синтез мономерів та полімерів та дослідження фізико-хімічних властивостей полімерів та полімерних сумішей.

До складу кафедри хімії високомолекулярних сполук входять такі наукові групи:

Кожна наукова група підтримує традиції полімерної наукової школи КНУ ім. Т. Шевченка, сформовані при зародженні цієї спеціалізації багато років тому. Поєднання багаторічного досвіду вчителів та нових, креативних ідей їх послідовників сприяє розвитку полімерної науки та одеожанню цікавих наукових результатів.