Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Список наукових журналів з хімічних наук, атестованих ВАК України

Повний список наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, можна завантажити з сайту Міністерства освіти і науки України.

Всі фахові журнали, що розглядають проблеми хімічних, фізико-хімічних та суміжних галузей, наведені в документі:

Перелік наукових фахових видань України (хімічні науки)

Перелік наукових фахових видань України, які підходять для опублікування результатів досліджень в галузі хімії високомолекулярних сполук: