Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Імпакт фактор вибраних наукових журналів з полімерної та органічної хімії у 2012 році

Імпакт-фактор (ІФ, або IF) - чисельний показник важливості наукового журналу. З 1960-х років він щорічно розраховується Інститутом наукової інформації (англ. Institute for Scientific Information, ISI), який в 1992 році був придбаний корпорацією Thomson і нині називається Thomson Scientific) і публікується в журналі "Journal Citation Report".

Імпакт-фактор журналу дорівнює відношенню посилань за певний період (зазвичай 3 роки) на статті в цьому журналі до кількості опублікованих у ньому статей.

Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2013 році I2013 обчислений наступним чином: I2013 = A / B, де: A - число цитувань протягом 2013 року в журналах, що відслідковуються Інститутом наукової інформації, статей, опублікованих у цьому журналі в 2011-2012 роках; B - число статей, опублікованих в даному журналі в 2011-2012 роках.

Name of Journal

Impact factors

1

Accounts of Chemical Research

20.833

2

Advanced Functional Materials

9.765

3

Advanced Materials

14.829

4

Biomacromolecules

5.371

5

Chemical Communications

6.378

6

Chemical Reviews

41.298

7

Chemical Society Reviews

24.892

8

Chemistry of Materials

8.238

9

Journal of Applied Polymer Science

1.289

10

Journal of Materials Chemistry

6.101

11

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

3.543

12

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

2.221

13

Journal of the American Chemical Society

10.677

14

Macromolecular Bioscience

3.724

15

Macromolecular Chemistry and Physics

2.386

16

Macromolecular Materials and Engineering

2.338

17

Macromolecular Rapid Communications

4.929

18

Macromolecular Reaction Engineering

1.638

19

Macromolecular Theory and Simulations

1.606

20

Macromolecules

5.521

21

New Journal of Chemistry

2.966

22

Photochemical & Photobiological Sciences

2.710

23

Polymer Chemistry

5.321

24

Polymer Composites

1.482

25

Polymer Reviews

7.794

26

Polymers for Advanced Technologies

2.007

27

Physical Chemistry Chemical Physics

3.829

28

Plasma Processes and Polymers

3.73

29

Progress in Polymer Science

26.838

30

Soft Matter

4.390

31

Tetrahedron

2.803

32

Tetrahedron Letters

2.397