Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Навчально-методична робота

Основою навчального процесу на кафедрі, слугують загальний курс і загальний практикум з хімії високомолекулярних сполук. Курс "Хімія ВМС" читається на третьому курсі для всіх студентів хімічного факультету

На кафедрі постійно проводиться розробка нових підручників, методичних розробок та рекомендацій по проведенню лабораторних та практичних робіт. Адже викладачі кафедри працюють не лише з студентами хіміками. Викладання основ органічної та фотохімії ведеться також для студентів біологічного, географічного та фізичного факультетів.

Зі списком спец. курсів, що викладаються на кафедрі хімії високомолекулярних сполук, можна ознайомитись за посиланням

Також на сайті можна завантажити робочу програму з спец. курсу "Хроматографічний аналіз полімерів і мономерів"

та навчальний посібник до дисципліни "Промислові полімери" та "Основи виробництва полімерних матеріалів"

Загальний список друкованих видань, підготованих співробітниками кафедри за останні роки, наведено в таблиці:

2006 рік

1

Вретік Л.О.,
Грищук Л.Ю.,
Колендо О.Ю.,
Сиромятніков В.Г.,
Юхименко Н.М.

Прикладні аспекти фотохімії органічних сполук

64 стор

2

Гетьманчук Ю.П.,
Сиромятніков В.Г.

Практикум з полімерної хімії

86 стор

3

Савченко І.О.,
Юхименко Н.М.,
Вретік Л.О.,
Колендо О.Ю.

Практикум з органічної хімії

24 стор

4

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія та технологія полімерів

496 стор

5

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія та технологія олігомерів

221 стор

2007 рік

1

Нижник В.В.

Багатокомпонентні полімервмісні системи. Наповнені полімерні композити

68 стор

2

Нижник В.В.

Двокомпонентні полімерні системи. Розчини полімерів

114 стор

3

Нижник В.В.

Пластифікація полімерів

40 стор

4

Нижник В.В.

Будова, властивості та статистичні характеристики макромолекул

24 стор

5

Юхименко Н.М.,
Вретік Л.О.

Фізичні методи дослідження мономерів та полімерів

38 стор

6

Савченко І.О.,
Вретік Л.О.,
Єжова Т.Г.

Органічна хімія
(для студентів біологічного факультету)

77 стор

7

Мельник Н.П.

Розвиток полімерної хімії

37 стор

2008 рік

1

Нижник В.В.,
Нижник Т.Ю.

Фізична хімія полімерів

424 стор

2

Савченко І.О.,
Попель П.П.

Хімія

270 стор

3

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія високомолекулярних сполук

460 стор

2009 рік

1

Колендо О.Ю.,
Маслюк А.Ф.,
Шибанов В.В.,
Шахнін Д.Б.

Фотосенсибілізована полімеризація

396 стор

2010 рік

1

Яцимирський В.К.,
Павленко В.О.,
Воловенко Ю.М.,
Сиромятніков В.Г.,
Савченко І.О.

Хімія. Підручник для вищих навчальних закладів

431 стор

2012 рік

1

Нижник В.В.,
Волошинець В.А.,
Нижник Т.Ю.

Колоїдна хімія з елементами нанохімії

506 стор

2

Нижник В.В.,
Вакулюк П.В.,
Нижник Т.Ю.

Структуроутворення в дисперсних системах та розчинах високомолекулярних сполук

105 стор

3

Нижник В.В.,
Вакулюк П.В.,
Нижник Т.Ю.

Електричні властивості дисперсних систем

64 стор

4

Савченко І.О.,
Сиромятніков В.Г.

Промислові полімери

112 стор

2014 рік

1

Воловенко Ю. М.,
Алємасова А.С.,
Воронов С. А.,
Сиромятніков В.Г.,
Савченко І.О.,
та інші.

Підручник для ВНЗ "Хімія" для нехімічних спеціальностей

958 стор