Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Желтоножська Тетяна Борисівна

Желтоножська Тетяна Борисівна народилась в місті Беелітц (Німеччина). Закінчила в 1972 році хімічний факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю хімія. З 1972 р. і по даний час працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на хімічному факультеті - спочатку на кафедрі фізико-хімії полімерів і колоїдів, а з 1993 року на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

У 1972 році Желтоножська Т.Б. отримала посаду молодшого наукового співробітника, у 1987 році – наукового співробітника. В період з 1990 по 1999 роки вона займала посаду старшого наукового співробітника, а з 2000 року стала провідним науковим співробітником НДЧ хімічного факультету Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. З 2005 року – член спеціалізованої ради по захисту дисертацій з хімічних наук Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

В 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Комплексоутворення структурно некомплементарних макромолекул в системі полікислота–нейоногенний полімер". В 1996 році їй присуджене наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю хімія високомолекулярних сполук.

В 2003 році захистила докторську дисертацію на тему "Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв’язками, в процесах флокуляції та сорбції", і вже через 3 роки, у 2006 р., отримала звання професора.

Сфера наукових інтересів: фізико-хімія гетерополімерних систем (інтер- та інтрамолекулярних полікомплексів, блок- і прищеплених кополімерів, полімер-неорганічних сполук), а також багатокомпонентних полімер-колоїдних систем на основі полікомплексів. Отримано і запатентовано високоефективні флокулянти “Unicomfloc” для підготовки питної води на водопровідних станціях. Розвиває новий напрям - створення нанореакторів і наноконтейнерів на основі кополімерів блочного типу для нанотехнологій і біомедицини.

Желтоножська Т.Б. активно співпрацює з ІХВС НАН України (Київ), Інститутом ботаніки НАН України (Київ), Інститутом біохімії НАН України (Київ), Інститутом біології клітини НАН України (Львів), Національним університетом біоресурсів і природокористування України (Київ), ДХТУ (Дніпропетровськ), “Energize Corporation” (США), Школою фармакології університету міста Рідінг (Великобританія), Тулузьким університетом Поля Сабатьє (Франція).

Читала нормативні курси "Сучасні методи дослідження полімерів", вела практикум зі світлорозсіювання, а також спецкурси "Вибрані розділи полімерної хімії", "Механізми полімеризаційних процесів", семінари й практикум з органічної, колоїдної хімії та хімії високомолекулярних сполук. Підготувала 5 кандидатів хімічних наук.

Має понад 370 наукових праць, у тому числі 1 монографію (англ.), 3 огляди, 129 статей, 1 навчальний посібник, 12 патентів України, 2 патенти США.

У 2006 році нагороджена почесним знаком МОН України "За наукові досягнення"

Основні праці:

Кабінет 305 старого корпусу

Телефон: 239-34-11