Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Загній Валентина Володимирівна

Загній Валентина Володимирівна народилась 1 січня 1948 року в смт. Клавдієво, Бородянського району, Київської області. Закінчила кафедру хімії мономерів і полімерів Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1972 році. З 1972 по 1983 роки працювала на кафедрі хімії мономері і полімерів (тепер - кафедра хімії високомолекулярних сполук) в НДЧ - інженером, в період з 1983 по 1990 роки - молодшим науковим співробітником, у 1990-1994 роки - старшим науковим співробітником. Починаючи з 2001 року - завідувач лабораторії "Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів". У 2003 році Загній В.В. присвоєно вчене звання старший науковий співробітник.

У 1977 році закінчила аспірантуру при кафедрі хімії мономерів і полімерів, і в 1988 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Карболанцюгові полімерні азометини та їх фоточутливість".

Сфера наукових інтересів: синтез та дослідження легуючих мономерів-стабілізаторів, світлостійких люмінофорів на основі азометинів, дослідження їх властивостей в забарвлених композиціях, вивчення механізму фотодеструкції, розробка фоточутливих мономерів та полімерів як компонентів нанокомпозитів.

Була співкерівником курсових та дипломних робіт та в проведенні спецпрактикуму "Хімія інформаційних середовищ".

За науковими розробками опубліковано понад 60 наукових праць, у тому числі 3 патенти України.

Кабінет 504 нового корпусу

Телефон: 239-33-82