Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Сиромятніков Володимир Георгійович

Сиромятніков Володимир Георгійович народився в м.Києві 26 березня 1938 р. в сім’ї службовців. В 1956 р. вступив на хімічний факультет Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою в 1961 р. В тому ж 1961 р. вступив до аспірантури цього ж факультету, яку закінчив в 1964 році за спеціальністю "хімія високомолекулярних сполук".

Кандидатську дисертацію на тему "Синтез мономерів і полімерів на основі деяких ненасичених кислот з дослідженням можливостей їх застосування в різних процесах запису зображень" він захищав в Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті (зараз УДХТУ). Весь трудовий шлях Володимира Георгійовича пов'язаний з Київським університетом. З 1964 року він працює на кафедрі хімії мономерів і полімерів, яку заснував в 1963 році і очолював його науковий керівник професор В.Я. Починок – спочатку асистентом, а з 1974 року – доцентом.

Докторську дисертацію він захистив в 1990 р. в Київському університеті на тему "Азотвмісні легуючі мономери в розробці полімерних інформаційних середовищ". Професор з 1992 р. З 1987 року Володимир Георгійович очолював кафедру хімії мономерів і полімерів, яка після об’єднання в 1993 році з кафедрою фізичної хімії полімерів і колоїдів почала називатись кафедрою хімії високомолекулярних сполук. З моменту утворення цієї кафедри і до липня 2003 року він був її незмінним завідувачем. Зараз працює професором кафедри, науковим керівником НДЛ. кафедра хімії високомолекулярних сполук". З моменту утворення цієї кафедри і до липня 2003 року він був її незмінним завідувачем. Зараз працює професором кафедри, науковим керівником НДЛ.

Особисто під керівництвом проф. В.Г. Сиромятнікова підготовлено 3 докторських та більше 10 кандидатських дисертацій. Науковий доробок проф. В.Г. Сиромятнікова складає більше 770 наукових публікацій. Це 4 підручники (в тому числі 2 видані в Польщі), 3 монографії, статті в наукових журналах і збірниках, матеріалах конференцій, більше 40 патентів та авторських свідоцтв. Відомий як учасник і організатор багатьох міжнародних наукових форумів. Виїздив для наукової і викладацької роботи до університетів Польщі, Угорщини і Куби, а також як консультант LG (Сеул, Корейська Республіка). Входить до складу Консультативних Рад Міжнародного Біографічного Центру (Кембридж, Великобританія) та Американського Біографічного Інституту (Рейлі, США). Є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті. Приймає участь в роботі експертних рад та комісій Міністерства науки і освіти України. Був членом експертної ради ВАКу. Входить до складу редакційних колегій кількох українських наукових журналів.

Ще з аспірантських років він цікавиться синтезом поліелектролітів, зокрема поліамфолітів - синтетичних аналогів білків, вивчає реакції утворення інтерполімерних комплексів. Більш пізні його роботи пов’язані з створенням сучасних матеріалів для запису інформації.

За цикл наукових праць "Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях" йому разом із співавторами була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 1996 року. Нагороджений Почесним знаком "Відмінник освіти України" (2003 ) , нагородою Ярослава Мудрого АН ВО України (2007) та "Почесною грамотою Верховної Ради України" (2009). Сучасні його роботи пов’язані з розробкою новітніх матеріалів – полімерних твердих електролітів для хімічних джерел струму, фотонапівпровідників для електролюмінесцентних пристроїв, сонячних елементів, голографії, світлочутливих полімерів і композицій для фоторезистних технологій, біологічноактивних полімерів, флокулянтів для очищення питної води тощо.

Веде активну громадську роботу в Українському хімічному товаристві та в Академії наук вищої освіти України (академік) в якій з 1993 р. займав посади віце-президента , члена Президії і академіка-секретаря відділення хімії і хімічної технології. Член секції "Полімерні матеріали" Міжнародної асоціації академій наук. Голова Ради ветеранів хімічного факультету і член Президії Ради ветеранів Київського університету.

Деякі публікації:

  1. W.Syromiatnikow. Wstep do chemii polimerow / Сиромятніков В.Г. (у співавт.); Вступ до хімії полімерів (польською мовою)/ Під ред.проф.Томаша Прота. Видавництво „Радомська політехніка”, 2004.- 243 с.
  2. Савченко І.О., Сиромятніков В.Г. (у співавт.); Хімія для університетів. Повний курс в одному томі. Підручник для вищих навчальних закладів. К., 2010, 432 с.
  3. Савченко І.О., Сиромятніков В.Г. (у співавт.); Хімія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів (нехімічних спеціальностей.). Х., 2014, 958 с.

Кабінет 514 нового корпусу

Телефон 239-33-00