Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Савчук Олена Аркадіївна

Савчук Олена Аркадіївна  народилася у Шепетівці 8 жовтня 1981 року. У 2003 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 року працює в НДЧ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2004 по 2008 р. навчалась в аспірантурі кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету без відриву від виробництва. У квітні 2011 р. захистила дисертацію за темою "Шляхи підвищення селективності при полімеризації (мет)акриламідоарил(мет)акрилатів".

Сфера наукових інтересів: синтез та дослідження алкен-функціоналізованих полімерних матеріалів з фотоактивними ароматичними групами, багатофункціональних мономерів, які використовуються для створення наноструктурованих композиційних полімерних матеріалів, що застосовуються в інформаційних та біотехнологіях.

Бере активну участь в учбовому процесі кафедри, є співкерівником курсових та дипломних робіт.

За науковими розробками опубліковано 31 наукова публікація (з них 12 статей, 18 тез доповідей на українських та міжнародних конференціях та одна заявка на патент України).

Кабінет 504 нового корпусу

Телефон: 239-33-82