Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Пермякова Наталія Михайлівна

Пермякова Наталія Михайлівна народилась 08 листопада 1955 року у місті Києві, хімік, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. У 1978 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченко за фахом «фізична хімія полімерів і колоїдів». У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1978 року працювала на посаді інженера, з 1983 – молодшого наукового співробітника, а з 2004 року – наукового співробітника, З 2006 року працює на посаді старшого наукового співробітника на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв’язками як нові функціональні матеріали". У 2009 році Пермяковій Н.М. присвоєно вчене звання старшого наук.ового співробітника.

Сфера наукових інтересів: синтез та дослідження властивостей блок-кополімерів, що утворюють інтрамолекулярні полікомплекси, як перспективних полімерних сполук для використання в сучасасних нанотехнологіях.

Автор 92 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 29 статей, 2 патентів України.

Основні праці:

Кабінет 305 старого корпусу

Телефон: 239-34-11