Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Нижник Валерій Васильович

Нижник Валерій Васильович(01.01.1939, м. Ташкент (Узбекистан)) закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1962 році за спеціальністю фізико-хімія полімерів та колоїдів. Працював з 1962 року молодшим науковим співробітником на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів, з 1967 року – асистентом, з 1974 року – доцентом, а з 1991 - професором кафедри фізико-хімії полімерів та колоїдів (зараз кафедра хімії високомолекулярних сполук). У 1992 році йому було присвоєно вчене звання професора.

У 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Регулирование надмолекулярной структуры и свойств поликапроамида дисперсными наполнителями". А докторську дисертацію Нижник В.В. захистив у 1990 році, і темою досліджень було "Структурное пластифицирование и термодинамическая неравновесность полимеров и полимерсодержащих систем".

Фахівець у галузі фізичної хімії високомолекулярних сполук та композиційних полімерних матеріалів.

Сфера наукових інтересів: комплексні дослідження, спрямовані на встановлення механізму впливу розчинених та нерозчинених домішок (пластифікаторів, наповнювачів, солей, поверхнево-активних речовин) на процеси структуроутворення, морфологію полімерів, що кристалізуються, їх фізико-хімічні та фізико-механічні властивості; встановлення закономірності структурної модифікації аморфних полімерів цими домішками; розробка пластифікованих полімерних композицій для термостійких плівок-основ магнітних стрічок та робочого шару магнітних носіїв запису інформації. Фахівець в галузі рідких кристалів. Запропонував теорію гомогенного зародкоутворення в полімерах, що кристалізуються, та визначив умови переходу цих полімерів до стану відносної рівноваги.

За час роботи на факультеті викладав нормативні курси "Фізична хімія високомолекулярних сполук" для студентів хімічного факультету, "Колоїдна хімія з основами фізичної хімії високомолекулярних сполук" для студентів біологічного факультету, та спецкурси "Додаткові розділи фізичної хімії високомолекулярних сполук", "Релаксаційні явища у полімерах", "Модифікація полімерів", "Композиційні плівкові полімерні матеріали", "Структуроутворення в полімерах".

На запрошення читав лекції в університеті м. Санта-Клара (Куба) та Національному університеті м. Софія (Болгарія). Автор понад 300 наукових праць.

Основні праці:

Кабінет 302 старого корпусу

Телефон 239-34-08