Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Мельник Наталія Петрівна

Мельник Наталія Петрівна народилась у Києві. Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1978 році. Працювала з 1978 року інженером на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів, з 1985 року – молодшим науковим співробітником, з 1990 року – науковим співробітником, а з 1993 - старшим науковим співробітником кафедри хімії високомолекулярних сполук, з 2003 року - доцентом. У 2000 році їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, а у 2006 році - доцента.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Гидродинамическая активность и флокулирующая способность привитых сополимеров" (спеціальність 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук).

Викладає спецкурси "Полімерна наука вчора, сьогодні і завтра", "Релаксаційні явища у полімерах", "Вибрані розділи полімерної хімії", а також практичні заняття з нормативного курсу "Хімія ВМС".

Сфера наукових інтересів: синтез та дослідження структури, фізико-хімії та функціональних властивостей прищеплених кополімерів на основі полісахаридів та поліакриламіду як перспективного класу полімерних сполук природоохоронного призначення.

Автор понад 110 наукових праць, у тому числі 54 статей, 1 авторського свідоцтва, 2 патентів України.

Основні праці: