Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Куницька Лариса Ремівна

Куницька Лариса Ремівна народилась 25 листопада 1957 року в місті Миргород Полтавської області. У 1981 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченко, а у 1984 році – аспірантуру на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

У 1975-1976 роки працює препаратором. Починаючи з 1984 – молодшим науковим співробітником, з 1989 року – науковим співробітником, а з 1996 року – старшим науковим співробітником кафедри хімії високомолекулярних сполук.

В 1989 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Синтез карбазоло- вмісних кремнійорганічних олігомерних фотонапівпровідників".

У 2007 році Куницькій Л.Р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Сфера наукових інтересів: дослідження органічних фотонапівпровідників та водорозчинних полікомплексів, карбазолвмісні термопластичні фотопровідники, інтрамолекулярні полікомплекси на основі акриламіду та поліетиленоксиду.

Відповідальна за науковий проект "Керований радикальний синтез подвійних гідрофільних блок- та прищеплених кополімерів" між кафедрою хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка та лабораторією хімії гетероциклічних сполук університету Поля Сабатье, Тулуза, Франція.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі 6 авторських свідоцтв, 5 патентів України.

Кабінет 305 старого корпусу та 117 нового корпусу

Телефон: 239-33-90