Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Колендо Олексій Юрійович

kolendo.jpg

Колендо Олексій Юрійович, народився 1959 р. в м.Умань Черкаської обл. У 1976 році закінчив 126 середню школу міста Києва. В 1981 р. закінчив кафедру органічної хімії хімічного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка З 1981 по 1987 рік працював інженером на кафедрі органічної хімії. З 1986 по 1989 рік – аспірант кафедри хімії мономерів і полімерів. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Синтез та полімеризація нових (мет)акрилових мономерів з гетероциклічними залишками" за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. З 1988 по 1994 рр. працював на посаді асистента, а з 1994 по 2002 рр. - доцента кафедри хімії високомолекулярних сполук. З 1996 по 1999 рр. – докторант цієї кафедри. 27.02.01 р. захистив докторську дисертацію на тему "Екситонна підтримка хімічних реакцій в полімерах та модельних органічних сполуках" за спеціальністю 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук. З вересня 2002 р працює професором, а з липня 2003 р. – завідувачем кафедри хімії високомолекулярних сполук. У 2003 році йому було присвоєно вчене звання професора .

За час роботи Колендо О.Ю. викладав нормативний курс "Хімія високомолекулярних сполук" та курси: "Аналіз мономерів та полімерів", "Методи очищення і ідентифікації мономерів та полімерів", "Фотохімію органічних сполук та полімерів", "Методи синтезу та фізико-хімічні дослідження полімерів", "Фізичні методи дослідження полімерів", "Елементний та функціональний аналіз мономерів та полімерів", "Органічну хімію", "Комп'ютерне моделювання полімерів", "Інформатику та програмування", "Сучасні проблеми хімії".

Автор понад 270 наук. праць, у т.ч. 100 статей, 20 патентів України, 1 монографії, кількох комп'ютерних програм для розрахунку полімеризаційних та кополімеризаційних параметрів та співавтор навчальних посібників та методичних вказівок.

Сфера наукових інтересів

Фотохімія та фотофізика органічних сполук та полімерів, квантово-хімічні розрахунки, синтез мономерів та полімерних матеріалів зі спеціальним комплексом властивостей для використання в фотографії, автоматиці, оптоелектрониці. Модіфікація полімерів для надання останнім фото-, термо-, радіо- та біостабільності, або нестабільності.

Керує науковими роботами студентів та аспірантів. Під керівництвом Колендо О.Ю. захищено 6 кандидатських дисертаційних робіт аспірантами кафедри (у т.ч. двома з Радомського технічного університету (Польща)):

Сфера ненаукових інтересів

Колендо О.Ю. на канікулах під час навчання в в школі та університеті працював колектором в двох геологічних експедиціях в Криворізькому басейні (1974 та 1975 роки), в двох археологічних експедиціях в м.Києві (1976 р.) та в м.Вишгороді (1980 р.).

Під час навчання в школі займався гандболом в ДЮСШ-2 (3 юнацький разряд), волейболом в ДЮСШ-2 (3 юнацький разряд), стрільбою з пістолета (3 разряд), гвинтівки (1 разряд), грав в шахи (1 разряд) та займався спелео- (група „Міотіс”) та водним туризмом (участь – категорія складності 3а, керівництво – категорія складності 2). Загалом, був більш ніж в 35 водних, пішохідних, горних та лижних походах. Суддя змагань з водного туризму.

Після закінчення навчання в університеті приймав участь в змаганнях за хімічний факультет та універитет з волейболу та кульової стрільби.

Вирощує екзотичні рослини. Цікавиться рибалкою, підводною зйомкою та нумізматикою. Любить подорожувати.

Колендо О.Ю. проходив наукове стажування в Радомському технічному університеті (Польща, 1991, 1993, 1996), Гданському університеті (Польща, 2004). Був членом експертної ради ВАК України (2005-06).

З 2001 року Колендо О.Ю. член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченко, з 2006 року заступник голови ради. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 по захисту дисертацій з хімічних наук в інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України та членом редакційної колегії наукового журналу "Український полімерний журнал"

Має нагороду ректора Радомського технічного університету (Польща, 2007), відзнаку адміністрації Шевченківського району м. Києва (2009), почесні грамоти Київського університету.

Кабінет 515-а нового корпусу

Телефон 239-33-67