Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Юхименко Наталія Миколаївна

Юхименко Наталія Миколаївна (26.04.1975, м. Прилуки Чернігівська область), кандидат хімічних наук. У 1999 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченко, а у 2002 – аспірантуру кафедри хімії високомолекулярних сполук хімічного факультету. В подальшому залишилась працювати в Київському національному університеті: з 2002 року – молодшим науковим співробітником, з 2004 року – асистентом, а з 2009 – доцентом кафедри хімії високомолекулярних сполук.

У 2004 році Юхименко Н.М. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах". У 2010 році їй було присвоєно вчене звання доцента.

За час роботи на хімічному факультеті викладала курси "Фізичні методи дослідження мономерів та полімерів", "Полімери медичного призначення", "Біологічно активні полімери", "Основи матеріалознавства", "Комп’ютерне моделювання полімерів", "Інформатика та програмування" для студентів хімічного факультету, нормативні курси: "Органічна хімія", "Хімія" та "Хімія вуглеводнів" для студентів біологічного, фізичного та геологічного факультетів.

Під керівництвом Юхименко Н.М. захищено 22 дипломних та курсових роботи.

Сфера наукових інтересів: синтез мономерів та полімерних матеріалів спеціального призначення; модифікація полімерів з метою підвищення їх фото- та термостабільності.

З 2004 працює на посаді секретара кафедри хімії високомолекулярних сполук.

Автор 58 наукових праць, у тому числі 18 статей, зокрема в зарубіжних фахових виданнях, 5 навчальних посібників, 1 підручника, 5 патентів України.

Основні праці:

Кабінет 304 старого корпусу

Телефон 239-33-29