Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Єжова Тетяна Григорівна

Єжова Тетяна Григорівна народилась 17 липня 1950 року у м. Києві. Кандидат хімічних наук, доцент. У 1973 р. закінчила хімічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. З 1973 працювала на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів на посадах молодшого наукового співробітника. У 1985 році стала науковим співробітником, а у 1986 - асистентом. З 1993 року - доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук. З 1998 по 2007 роки - заступник декана хімічного факультету з навчальної роботи. З 2007 – вчений секретар спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій з хімічних наук Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

В 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Комплексоутворення полімераналогів стиромалю та їх гідродинамічна активність". Фахівець в галузі фізичної хімії високомолекулярних сполук та композиційних полімерних матеріалів. Виконувала комплексні дослідження, спрямовані на встановлення механізму явища зниження гідродинамічного опору руху рідини. Досліджувала особливості протікання реакцій між макромолекулярними реагентами.

Читала нормативні курси "Органічна хімія", "Колоїдна хімія" та "Вибрані розділи органічної хімії з основами колоїдної хімії" для студентів біологічного факультету, спецкурси "Біополімери та поліелектроліти", "Розчини поліелектролітів", "Макромолекулярні реакції" для студентів хімічного факультету.

Автор понад 70 наукових та методичних праць, має 2 авторських свідоцтва. Під її керівництвом захищено понад 70 курсових та дипломних робіт.

У 1998 році була названа кращим викладачем року. Нагороджена почесними грамотами Кабінету міністрів у 2006 році та Київського міського голови у 2004.

Основні праці: