Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Демченко Ольга Вікторівна

Демченко Ольга Вікторівна народилася 19 березня 1950 року у м. Києві. У 1972 р. закінчила кафедру фізико-хімії полімерів і колоїдів хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1972 р. по 1975 р. працювала інженером інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР. З 1975 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді старшого інженеру, у 1980-1990 роках - молодшого наукового співробітника, а з 1990 року - старшого наукового співробітника на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів, а в подальшому, починаючи з 1993 року, на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Структуроутворення при терті та властивості наповненого політетрафторетилену" за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук.

Сфера наукових інтересів: антифрикційні композиційні матеріали для літакобудування, фізико-хімія гетерополімерних систем, багатокомпонентних полімер-колоїдних систем на основі полімерних комплексів, розробка нових високоефект. флокулянтів на їх основі та створення новітніх технологій використання вітчизняних флокулянтів за умов флуктуацій хімічного та радіологічного складу природної води. Активно працює над розвитком наукового напрямку внутрішньоланцюгової термостабілізації полімерів легуючими імідовмісними мономерами.

За роки роботи на кафедрі хімії високомолекулярних сполук здійснювала співробітництво з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (Київ), Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім.. А. В. Думанського НАН України (Київ), Інститутом ядерних досліджень НАН України (Київ), Дніпропетровським хіміко-технологічним університетом (Дніпропетровськ), Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Університетом ім. К. Пулавського м. Радом (Польща), Інститутом електрозварювання ім.. Є. О. Патона НАН України. Бере участь у навчальному. процесі кафедри та підготовці кадрів - забезпечує технічний супровід та здійснює співкерівництво бакалаврськими та магістерськими роботами, забезпечує технічний супровід роботи аспірантів.

За науковими розробками опубліковано 180 наукових праць, у тому числі 87 статтей, 1 методичний посібник, 1 авторське свідоцтво та 7 патентів України.

Основні праці:

Кабінет 511 нового корпусу

Телефон: 239-33-67