Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Лабораторія фотофізичних процесів в плівках полікомплексів та нанокомпозитів на основі аморфних молекулярних напівпровідників з координаційними сполуками

Попенака А.М., Павлов В.О., Давиденко М.О., Мокринська О.В., Рябінін В.А., Студзинський С.Л., Дехтяренко С.В., Бороліна Н.П., Чуприна М.Г., Куранда М.М., Давиденко І.І., Тонкопієва Л.С., Гетьманчук Ю.П.

Склад наукової групи:

Керівник наукового підрозділу д.ф.-м.н., пр.н.с. Давиденко М.О.

Д.ф.-м.н., пр.н.с. Давиденко І.І.

К.х.н., с.н.с. Тонкопієва Л.С.

К.х.н., с.н.с. Мокринська О.В.

К.х.н., доц. Студзинський С.Л.

К.ф.-м.н., с.н.с. Чуприна М.Г.

Провідний інженер Павлов В.О.

Інженер I кат. Куранда М.М.

Науковим напрямком групи є «Фотоніка напівпровідникових композитів». Наукові інтереси спрямовані на дослідження електро-, фотофізичних і електромагнітооптичних властивостей забарвлених полімерних композитів, встановлення основних механізмів фотогенерації, транспорту та рекомбінації носіїв заряду в неупорядкованих органічних матеріалах, а також створення нових матеріалів для фоточутливих інформаційних середовищ, фотоелектроніки, молекулярної електроніки, фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії.

У складі групи працюють висококваліфіковані спеціалісти в галузі хімії, фізики, математики, програмування, електроніки, механічного дизайну та конструювання. В науково-пошуковій роботі приймають участь аспіранти і студенти хімічного, радіофізичного та фізичного факультетів Університету. Є співпраця з науковцями з Росії, Литви, Польщі, Швеції, Австрії.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

З основними науковими досягненнями можна ознайомитись на сайті:

http://photonics.kiev.ua/