Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Лабораторія фоточутливих органічних сполук, мономерів та полімерів як компонентів наноструктурних високомолекулярних сполук

Смокал В.О., Синюгіна А.Т., Колесник Н.П., Колендо О.Ю., Грабчук Г.В., Крупка О.М., Надтока О.М., Савченко І.О.

Склад наукової групи:

Керівник наукового підрозділу д.х.н., проф. Савченко І.О.

К.х.н., с.н.с. Надтока О.М.

К.х.н., с.н.с. Крупка О.М.

К.х.н., н.с. Смокал В.О.

Провідний інженер Ольховик Л.А.

Основні напрямки науково-дослідної роботи: