Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Лабораторія мономерів, полімерів та нанокомпозитів на їх основі

Наукова робота групи пов’язана із створенням сучасних матеріалів для запису інформації, вивченням процесів внутрішньомолекулярного перенесення енергії в полімерах, розробці новітніх матеріалів – полімерних твердих електролітів для хімічних джерел струму, фотонапівпровідників для електролюмінесцентних пристроїв, сонячних елементів, голографії, світлочутливих полімерів і композицій для фоторезистних технологій, біологічно активних полімерів, тощо.

У 1996 р. за цикл наукових праць "Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях" одержав Державну премію України в галузі науки і техніки.

Склад наукової групи:

Керівник наукового підрозділу д.х.н., проф. Сиромятніков В.Г.

к.х.н., доцент Вретік Л.О.

к.х.н., с.н.с. Демченко О.В.

к.х.н., с.н.с. Загній В.В.

к.х.н., м.н.с. Савчук О.А.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Вибрані наукові публікації групи доступні за посиланням