Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Лабораторія синтезу та дослідження розгалужених полімерів

Склад наукової групи:

Керівник наукового підрозділу д.х.н., с.н.с. Куцевол Н.В.

К.х.н., доцент Мельник Н.П.

Аспірант Конько Ю.В.

Аспірант Чумаченко В.А.


Полімери нелінійної будови привертають особливу увагу дослідників не тільки як цікаві об’єкти фундаментальних досліджень, але й як перспективні матеріали для вирішення широкого кола прикладних завдань. Останнє десятиріччя характеризується значним прогресом в теорії розгалужених систем, тому актуальним стає експериментальне дослідження реальних систем складної архітектури. Поєднання теоретичних розробок і експериментальних робіт сприяє розумінню фізичних умов самоорганізації таких систем на внутрішньомолекулярному рівні, що є поштовхом для створення нових матеріалів керованої структури, які можуть засовуватись в нанотехнологіях, біомедицині, фармакології, тощо.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Лабораторія має наукові зв?язки з:

На даний момент уже два аспіранти (Смоляков Г. та Конько Ю.) готували дисертаційну роботу на здобуття звання кандидата хімічних наук перебуваючи у подвійній україно-французській аспіратнурі.