Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Лабораторія синтезу та дослідження розгалужених полімерів

Склад наукової групи:

Керівник наукового підрозділу д.х.н., с.н.с. Куцевол Н.В.

К.х.н., доцент Мельник Н.П.

Аспірант Гарагуц Ю.І.


Полімери нелінійної будови привертають особливу увагу дослідників не тільки як цікаві об’єкти фундаментальних досліджень, але й як перспективні матеріали для вирішення широкого кола прикладних завдань. Останнє десятиріччя характеризується значним прогресом в теорії розгалужених систем, тому актуальним стає експериментальне дослідження реальних систем складної архітектури. Поєднання теоретичних розробок і експериментальних робіт сприяє розумінню фізичних умов самоорганізації таких систем на внутрішньомолекулярному рівні, що є поштовхом для створення нових матеріалів керованої структури, які можуть засовуватись в нанотехнологіях, біомедицині, фармакології, тощо.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

Лабораторія має наукові зв?язки з:

На даний момент уже два аспіранти (Смоляков Г. та Конько Ю.) готували дисертаційну роботу на здобуття звання кандидата хімічних наук перебуваючи у подвійній україно-французській аспіратнурі.