Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Усков Ігор Олександрович

uskov.jpg

Усков Ігор Олександрович (05.10.1924 м. Ростов-на-Дону (Росія) – 20.04.1998, м. Київ), хімік, доктор хімічних наук, професор. У 1950 році закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка а у 1953 – аспірантуру на кафедрі колоїдної хімії хімічного факультету і залишився працювати на посаді асистента, з 1954 – старшого викладача, а з 1960 року – доцента. З 1974 року стає професором. У період з 1965 по 1988 роки завідував кафедрою фізико-хімії полімерів і колоїдів.

У 1953 році захистив кандидатську дисертацію "Структурно-механические свойства глинистых суспензий и паст", а у 1968 році - докторську за темою: "О механизме действия наполнителей на свойства и структуру аморфных полимеров". У 1956 році присвоєно звання доцента, а у 1974 – професора.

Викладав курси "Колоїда хімія", "Фізична хімія полімерів", "Розчини полімерів".

Сфера наукових інтересів: структуроутворення в полімеровмісних системах; вивчення механізму зниження гідродинамічного опору тертя середовища в присутності полімерних добавок та розробка наукових основ приведення полімерів в гідродинамічно активний стан.

Підготував 20 кандидатів наук.

Під його керівництвом на факультеті було створено нову спеціальність з фізико-хімії полімерів та поверхневих явищ.