Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Соломко Володимир Петрович

solomko.jpg

Соломко Володимир Петрович (22.03.1927, м. Літин Вінницької області – 13.07.1981, м. Київ), хімік, доктор хімічних наук, професор. У 1945 році закінчив 2-е Ленінградське артилерійське училище, проходив військову службу як командир взводу в Одесі. З 1946 року – студент хімічного факультету Оеського державного університету, а у 1949 році перейшов до Київського університету імені Тараса Шевченко. У 1951 році закінчив хімічний факультет Київського університету з відзнакою, а у 1954 – аспірантуру ІФХ АН УРСР. Того ж року захистив кандидатську дисертацію на тему "Исследование вязкости, плотности и критических температур некоторых двойных жидких растворов".

Після цього продовжив роботу в Київському університеті імені Тараса Шевченко: з 1955 року – асистентом, з 1957 – старшим викладачем, з 1960 – доцентом кафедри фізичної та колоїдної хімії, 1961 – доцентом. У період 1973-81 рр. працював професором кафедри фізико-хімії полімерів і колоїдів.

Сфера наукових інтересів: фізична хімія наповнених та пластифікованих полімерів. Вперше сформулював уявлення про термодинамічну активність наповнювачів та їх здатність стабілізувати елементи структури полімеру. Також розробив теорію кінетичної активності, пов’язану зі зміною рухливості макромолекул у присутності дисперсних частинок

Викладав курси "Фізична хімія полімерів", "Стуктуроутворення в полімерах", "Термодинаміка розчинів полімерів".

1971 році захистив докторську дисертацію на тему "Модификация структуры и свойств полимеров наполнителями и модельные представления о наполненных полимерах".

Підготував 10 кандидатів наук. Член кваліфікаційної та координаційної рад, голова первинної організації хімічного факультету "Всесоюзне хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва". Нагороджений 7 медалями, зокрема "За Перемогу над Німеччиною". Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 2 монографій.

Основні праці: