Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів

Науково-дослідна лабораторія хімічного факультету створена для вирішення фундаментальних та прикладних задач хімічної науки й техніки. Науковим керівником є доктор хімічних наук, професор В.Г. Сиромятніков. Завідуюча лабораторією – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник В.В. Загній. В НДЛ працює 36 співробітників, зокрема 5 докторів наук, 15 кандидатів наук.

З 1980-х років під керівництвом доктора хімічних наук, професора В.Я. Починка та з 1990-х – під керівництвом доктора хімічних наук, професора В.Г. Сиромятнікова в лабораторії проводяться розробки полімерних матеріалів спеціального призначення – світлочутливих полімерів для запису інформації, для фоторезистних технологій, полімерів для хімічних джерел струму, флокулянтів тощо.

Інтенсивна науково-дослідна робота ведеться спільно з НТУ "Львівська політехніка ", Інститутом фізики НАН України, Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститутом фізичної хімії НАН України, МДУ (Росія), Інститутом фізичної хімії РАН (Росія), Технічними університетами міста Радом та міста Варшава (Польща), Гданським університетом (Польща), університетом м. Анжер (Франція), Інститутом Шарля Садрона, м. Страсбург (Франція), університетом м. Дюссельдорф (Німеччина), університетом м. Лінц (Австрія), Каунаським технічним університетом (Литва), університетом Східного Мічігана м. Каламазу (США), університетом м. Рідінг (Великобританія), університетом м. Халмстед (Швеція), Бухарестським технічним університетом (Румунія), Інститутом технологічних розробок м. Тайбей (Тайвань).

За досягнення в області розробки нових полімерних середовищ для запису інформації співробітниками НДЛ були одержані такі нагороди:

Наукові досягнення впроваджено на підприємствах радіотехнічної, хімічної промисловості та на водоочисних станціях України.

У межах наукових досліджень НДЛ опубліковано 20 монографій та підручників, понад 600 наукових статей, отримано близько 60 авторських свідоцтв і патентів України.