Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Історія кафедри хімії високомолекулярних сполук

Кафедра хімії високомолекулярних сполук – наймолодша на хімічному факультеті. В 1993 році на хімічному факультеті на базі двох споріднених кафедр- хімії мономерів та полімерів і фізичної хімії полімерів і колоїдів було створено нову кафедру, яку очолив доктор хімічних наук, професор Сиромятніков В.Г. Нова кафедра була створена за рішенням Вченої Ради Київського університету імені Тараса Шевченка з метою удосконалення учбового процесу при вивченні хіміії ВМС та об’єднання полімерної тематики.

Споріднені кафедри були засновані майже одночасно – кафедра хімії мономерів та полімерів в 1963 році (на чолі – проф. В.Я. Починок), кафедра фізичної хімії полімерів і колоїдів – в 1965 році (завідуючий – проф. І.О. Усков, потім проф.Б.В.Єременко).

За роки існування цих кафедр було захищено 7 докторських і 62 кандидатські дисертації, підготовлено більше ніж 700 кваліфікованих спеціалістів з хімії мономерів та полімерів і в галузі фіз-хімії полімерів та колоїдів, опубліковано більше ніж 2000 наукових робіт, одержано 105 авторських свідоцтв та патентів.

Все своє життя пов’язали з кафедрою фізико-хімії полімерів та колоїдів професор В.П. Соломко, доценти Ю.Г. Тарасенко, В.І. Суровцев, які зробили значний внесок в розвиток полімерної науки і підготовку наукової зміни. Продовжують підтримувати тісні зв’язки з кафедрою її ветерани, доценти І.П. Федорова, Л.Ф. Авраменко, І.А.Ольшевська, В.А.Латенко.

Більше ніж за 50 років було накопичено унікальний синтетичний досвід синтезу полімерів спеціального призначення, по створенню реєструючих середовищ для запису інформації, фоторезистів та вивченню процесів перенесення енергії в полімерах, структуроутворення, фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей багатокомпонентних полімерних систем та полімерних розчинів, що дало змогу запровадити наукові розробки в практику із значним економічним ефектом.

Наукові дослідження на кафедрі хімії високомолекулярних сполук продовжуються у традиційному для неї напрямку – створення полімерів спеціального призначення. Це полімери для мікроелектроніки, фоторезистних технологій, полімерні фотонапівпровідники, полімерні тверді електроліти, світлочутливі полімери та композиції, біологічно активні полімери, поліелектроліти, інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси та флокулянти для очищення води. За цикл наукових праць “Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях” співробітникам кафедри В.Г.Сиромятнікову, Ю.П.Гетьманчуку та М.Г.Кувшинському була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 1996 року.

З липня 2003 року кафедру очолює обраний за конкурсом професор О.Ю.Колендо. Всього в даний час на кафедрі викладають 4 професори, 5 доцентів та асистенти. В учбовому процесі приймають участь також співробітники науково-дослідної лабораторії при кафедрі. Щороку не менше 10 випускників - спеціалістів та магістрів – захищають свої дипломи за тематикою кафедри. Частина з них продовжує навчання в аспірантурі при університеті або в Інститутах Академії наук України і лишається там працювати після захисту дисертації. Частина працює в промисловості або в бізнесі. Дехто одержав запрошення і працює в закордонних наукових закладах, зокрема в Німеччині та Франції.

За час існування цих кафедр та об’єднаної кафедри їх співробітниками було захищено 8 докторських та більше 30 кандидатських дисертацій за спеціальністю “хімія високомолекулярних сполук”. Десятки спеціалістів вищої кваліфікації за цією спеціальністю було підготовлено на кафедрі (єдиній в Україні) для наукових та вищих учбових закладів України та інших держав.

Вищий науковий потенціал складають 7 докторів наук (В.Г. Сиромятніков, Ю.П. Гетьманчук, В.В. Нижник, О.Ю. Колендо, М.О. Давиденко, І. І. Давиденко, Т.Б.Желтоножська) і 24 кандидати наук.

Викладачами кафедри створено значне число методичних і учбових посібників, в 1999 – 2002 рр. було видано перший в Україні підручник для студентів університетів і хімічних вузів “Полімерна хімія” в 3-х частинах, за який його автор проф.Ю.П.Гетьманчук був нагороджений Премією НАНУ ім. А.І. Кіпріанова (2002 рік).

Кафедра підтримує контакти з багатьма закордонними науковими центрами, її співробітники приймають участь в міжнародних наукових форумах і друкують свої праці в провідних закордонних наукових журналах. Їх винаходи також патентуються в Україні (щороку декілька патентів).

Тих, хто обирає собі цю спеціалізацію, чекає напружена, але винятково цікава робота.