Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Єременко Борис Валентинович

eremenko.jpg

Єременко Борис Валентинович (09.10.1938, м. Харків), фізико-хімік, доктор хімічних наук, професор. У 1960 році закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, а у 1964 році – аспірантуру ІФХ АН УРСР. Відразу почав працювати у своїй Альма Матер: з 1964 року – асистентом, з 1968 – старшим викладачем, з 1971 – доцентом кафедри фізичної хімії полімерів і колоїдів, а з 1985 року – професором. У період з 1988 по 1993 роки завідував кафедрою фізичної хімії полімерів і колоїдів, а у 1993-2000 роках був професором кафедри фізичної хімії. Кандидатську дисертацію захистив у 1967 році на тему "Радіометричне дослідження сорбції іонів з розчинів колоїдними осадами", а докторську – у 1983 на тему "Адсорбція неіоногенних полімерів та електро-поверхневі властивості дисперсних систем". У 1987 році Єременко Б.В. було присвоєно вчене звання професора.

Під час роботи в університеті читав курс "Фізична та колоїдна хімія" для студентів географічного факультету, "Колоїдна хімія з основами фізичної хімії ВМС" для студентів біологічного факультету, "Колоїдна хімія" для студентів хімічного факультету, а також спецкурси "Фізична хімія міжфазових явищ", "Фізична хімія поверхні твердого тіла".

Сфера наукових інтересів: адсорбція полімерів на поверхні часток дисперсної фази, вивчення електро-поверхневих властивостей дисперсних систем у присутності полімерів, дослідження природи стійкості та механізмів коагуляції полімеровмісних дисперсних систем.

У 1974 році пройшов стажування у відділі електрохімії і термодинаміки дисперсних систем Інституту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР. У 1985 році був у науковому відрядженні до Республіки Куба, а у 1996 – стажувався в Інституті біоколоїдної хімії НАН України.

Член вченої ради, метод. ради хімічного факультету, спец. рад з захисту дисертацій з хімічних наук Інституті біоколоїдної хімії та Університету легкої промисловості. Голова експертної ради ВАК, член роб. групи з фундаментальних досліджень при МОН України, робочої групи з проведення конкурсів Держкомнауки і техніки. Член редколегії міжвідомчого збірника "Біоколоїдна хімія".

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі 2 підручників, 1 патенту України (спосіб освітлення суспензій).

Основні праці: